Close

Final Publication of Ward wise Voter List (MC Ateli, Mgarh, Nangal Choudhary)

Municipal Committee, Ateli Mandi

Name of MC Ward No.
Download
                                                  Ateli Mandi                                   Ward No.  1 Download
                                                 Ateli Mandi                                   Ward No.  2 Download
                                                 Ateli Mandi                                   Ward No.  3 Download
                                                 Ateli Mandi                                   Ward No.  4 Download
                                                Ateli Mandi                                   Ward No.  5 Download
                                                Ateli Mandi                                   Ward No.  6 Download
                                                Ateli Mandi                                   Ward No.  7 Download
                                                Ateli Mandi                                   Ward No.  8 Download
                                                Ateli Mandi                                   Ward No.  9 Download
                                                Ateli Mandi                                   Ward No.  10 Download
                                                Ateli Mandi                                   Ward No.  11 Download

Municipal Committee, Mahendragarh

Name of MC Ward No. Download
                                         Mahendragarh                     Ward No.  1 Download
                                        Mahendragarh                     Ward No.  2 Download
                                        Mahendragarh                     Ward No.  3 Download
                                        Mahendragarh                     Ward No.  4 Download
                                        Mahendragarh                     Ward No.  5 Download
                                        Mahendragarh                     Ward No.  6 Download
                                        Mahendragarh                     Ward No.  7 Download
                                        Mahendragarh                     Ward No.  8 Download
                                        Mahendragarh                     Ward No.  9 Download
                                        Mahendragarh                     Ward No.  10 Download
                                        Mahendragarh                     Ward No.  11 Download
                                        Mahendragarh                     Ward No.  12 Download
                                        Mahendragarh                     Ward No.  13 Downlaod
                                        Mahendragarh                     Ward No.  14 Download
                                        Mahendragarh                     Ward No.  15 Download

Municipal Committee, Nangal Choudhary

Name of MC Ward No. Download
                                       Nangal Choudhary                     Ward No.  1 Download
                                       Nangal Choudhary                     Ward No.  2 Download
                                      Nangal Choudhary                     Ward No.  3 Download
                                      Nangal Choudhary                     Ward No.  4 Download
                                      Nangal Choudhary                     Ward No.  5 Download
                                      Nangal Choudhary                     Ward No.  6 Download
                                      Nangal Choudhary                     Ward No.  7 Download
                                      Nangal Choudhary                     Ward No.  8 Download
                                      Nangal Choudhary                     Ward No.  9 Download
                                      Nangal Choudhary                     Ward No.  10 Download
                                      Nangal Choudhary                     Ward No.  11 Download
                                      Nangal Choudhary                     Ward No.  12 Download
                                      Nangal Choudhary                     Ward No.  13 Download